studia pgg mdTrzydziestu pracowników Polskiej Grupy Górniczej rozpoczęło w sobotę, 14 stycznia, studia podyplomowe o specjalności „Menedżer produkcji”. Inauguracja odbyła się w rybnickiej filii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia potrwają dwa semestry. Są one efektem porozumienia, które w lipcu ub.r. podpisały PGG, Uniwersytet Ekonomiczny oraz Główny Instytut Górnictwa. W ich ramach odbędzie się 200 godzin dydaktycznych.

W inauguracji studiów udział wzięli m.in. szef rady nadzorczej PGG oraz sekretarz naukowy GIG prof. Adam Smoliński, wiceprezes PGG ds. ekonomicznych Andrzej Paniczek, dyrektor Filii UE w Rybniku prof UE dr inż. Tomasz Zieliński oraz dyrektor Departamentu Wsparcia HR w PGG Andrzej Sączek. Uroczystość poprowadziła natomiast dr Katarzyna Olejko, która jest menadżerem projektu, który został powołany do życia latem 2022 r. 

Witając nowych studentów w murach uczelni prof. Tomasz Zieliński mówił o roli menadżera oraz połączeniu kompetencji inżynierskich i ekonomicznych i korzyściach z tego płynących. Przypomniał także, że studia są efektem porozumienia zawartego w ubiegłym roku.

Głos zabrali także prof. Adam Smoliński, wiceprezes Andrzej Paniczek oraz dyrektor Andrzej Sączek. Życzyli oni studentom powodzenia i wskazywali na szczególny, interdyscyplinarny charakter kierunku „Menedżer produkcji”.

- To jest świetna inicjatywa, która łączy wykładowców z Uniwersytetu Ekonomicznego, praktyków z Głównego Instytutu Górnictwa oraz największą spółkę górniczą w Europie, czyli PGG i choćby dlatego jest to przedsięwzięcie szczególne i unikalne. Musimy wziąć pod uwagę fakt, że zarządzanie w górnictwie odgrywa kluczową rolę, a tym bardziej w kontekście PGG, która wydobywa 23 mln t węgla rocznie. Przy takiej skali produkcji potrzebujemy kolejnych wykwalifikowanych menedżerów, by zarządzać tymi procesami – powiedział portalowi netTG.pl prof. Adam Smoliński.

Wiceprezes Paniczek opowiedział natomiast, jak na początku swojej drogi zawodowej zaczynał po stronie inżynierskiej, a potem zdobywał coraz więcej wiedzy z zakresu finansów oraz ekonomii i temu ostatecznie się poświęcił.

- Rozpoczynałem jako informatyk na jednej z kopalń. To był mój początek. Jednak wdrażając poszczególne systemy związane z finansami czy kadrami, siłą rzeczy musiałem się ich nauczyć. To mi się spodobało i zostało zauważone. Dyrektor kiedyś w końcu mnie wezwał i przyznał, że będę jednak ekonomistą, bo w tym się sprawdzam. Zacząłem się w tym kierunku rozwijać i tak przechodziłem poszczególne szczeble, aż dotarłem do stanowiska wiceprezesa ds. ekonomicznych. Zdaje sobie jednak sprawę, że dzięki takiej drodze zdobyłem kompleksową wiedzę na tematy związane z różnymi aspektami funkcjonowania górnictwa. To dużo ułatwia w rozmowach z ekonomistami i z inżynierami – powiedział netTG.pl wiceprezes Paniczek, który dodał, że te startujące właśnie studia są szansą na wykształcenie kolejnego pokolenia menedżerów, którzy będą posiadać szeroki zakres wiedzy.

Natomiast dyrektor Andrzej Sączek wyjaśnił, że 30 studentów zostało wybranych przez dyrektorów kopalń PGG.

- Pod uwagę było brane oczywiście ich stanowisko pracy, dotychczasowe wykształcenie, możliwości awansu oraz wiek. To są pracownicy, którzy już teraz pełnią funkcje kierownicze i którzy w przyszłości będą mogli zdobyć kwalifikacje, aby pełnić kluczowe stanowiska w kopalniach – powiedział szef Departamentu Wsparcia HR w PGG.

Podkreślił także, że nie jest to pierwszy projekt, jaki PGG realizuje w ramach rozwoju swoich kadr.

- Były już studia menedżer branży górniczej czy program doktoratów wdrożeniowych. Realizujemy także programy studiów dedykowanych. Kierujemy także pracowników na studia z zakresu MBA – wskazał i wyjaśnił dlaczego takie działania są podejmowane.

- Jesteśmy największą spółką górniczą w Europie i największym pracodawcą na Śląsku, więc musimy zadbać o kadry, niezależnie od tej perspektyw wynikającej z umowy społecznej dla górnictwa. Przygotowanie odpowiednio wykształconych kadr będzie wielkim pożytkiem dla Śląska – przyznał dyrektor Sączek.

Warto dodać, że program studiów „Menedżer produkcji” był szyty na miarę i był przedmiotem konsultacji pomiędzy PGG, GIG i UE.

Studia zostały podzielone na 5 modułów z zakresu tematyki górniczej, energetycznej, obejmują elementy prawa w obrocie gospodarczym, zarządzanie przedsiębiorstwem, umiejętności menedżerskie w przemyśle.

W części górniczej i energetycznej studenci zapoznają się m.in. z nowoczesnymi technologiami węglowymi, innowacjami przemysłowymi, mechanizacją i automatyzacją, bezpieczeństwem pracy i eksploatacją oraz identyfikacją i zwalczaniem zagrożeń, ochroną powierzchni, powietrza i wód. Słuchacze poznawać będą m.in. proces zgazowania węgla w reaktorze, produkcję wodoru, wychwytywanie dwutlenku węgla i metanu. Część zajęć w GIG będzie prowadzona laboratoryjnie w kopalni doświadczalnej Barbara, gdzie studenci zapoznają się z badaniami i prezentacją nowych rozwiązań i technologii w obszarze bezpieczeństwa pracy w kopalniach, górnictwa i ochrony środowiska. 

źródło: nettg.pl, autor: MD, fot.: Maciej Dorosiński

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056