Gwarancje pracownicze dla zatrudnionych w przedsiębiorstwach, które w związku z powołaniem Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) zostaną objęte zmianami - zawiera umowa społeczna parafowana przez przedstawicieli rządu, organizacji związkowych i spółek energetycznych - podało MAP.

Umowa społeczna dotycząca wydzielenia aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa uzgodniona. Zawiera ona gwarancje pracownicze dla pracowników przedsiębiorstw, które w związku z transformacją energetyczną i powołaniem NABE zostaną objęte zmianami - poinformowało w środowym komunikacie Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Resort przekazał, że umowa społeczna dotyczy transformacji sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, w tym wydzielenia wytwórczych i wydobywczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa. Jak dodano, treść umowy parafowali w środę przedstawiciele strony rządowej, reprezentatywnych organizacji związkowych oraz spółek energetycznych z udziałem Skarbu Państwa.

Umowa określa zobowiązania wobec pracowników sektora elektroenergetycznego oraz sektora wydobycia węgla brunatnego w związku z procesem stopniowej transformacji regionów silnie związanych z energetyką konwencjonalną i utworzeniem Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego - wskazał resort.

Ministerstwo podało, że parafowana umowa zawiera uzgodnione zapisy dotyczące gwarancji pracowniczych w obszarze statusu pracodawcy, zachowania uprawnień pracowniczych i stabilizacji zatrudnienia, warunków pracy i wynagrodzeń po procesie wydzielenia aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa; systemu osłon socjalnych dla pracowników przedsiębiorstw prowadzących działalność wytwórczą energii elektrycznej oraz przedsiębiorstw górniczych węgla brunatnego; mechanizmów minimalizowania skutków transformacji, a także zasad monitorowania realizacji umowy społecznej.

Podano, że przepisy umowy zabezpieczają uprawnienia pracownicze na okres transformacji oraz przewidują wprowadzenie w drodze ustawowej pakietu świadczeń socjalnych dla pracowników w okresie wyłączania bloków energetycznych lub systemowej redukcji wydobycia węgla brunatnego.

Podpisanie umowy społecznej zaplanowano na 22 grudnia br.

Ministerstwo podkreśliło, że wypracowana treść umowy społecznej stanowi podsumowanie wielomiesięcznych rozmów i negocjacji prowadzonych przez przedstawicieli strony rządowej, strony społecznej oraz strony pracodawców Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej i Trójstronnego Zespołu ds. Branży Węgla Brunatnego.

Rozmowy dotyczyły rozwiązań z obszaru prawa pracy dla pracowników objętych przekształceniami właścicielskimi w związku z wydzieleniem aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz działań przewidzianych do podjęcia w ramach łagodzenia skutków transformacji energetycznej w Polsce - wskazał resort.

Jak podkreślono, w toku negocjacji wskazywano na konieczność wypracowania zapisów, które pozwolą zminimalizować negatywne skutki społeczno-gospodarcze transformacji sektora elektroenergetycznego i branży węgla brunatnego oraz będą podstawą zrównoważonego przebiegu transformacji energetycznej, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej.

źródło: nettg.pl

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056