Pracownicy należącej do Polskiej Grupy Górniczej (PGG) kopalni Sośnica w Gliwicach otrzymają w listopadzie br. kolejną premię za duże zaangażowanie w pracy oraz podniesienie efektywności w 2023 roku. To już trzecia taka premia w tym roku, wypłacona z pieniędzy, które zostały do wydania w kopalnianym funduszu płac.

Porozumienie w tej sprawie zostało zawarte przez dyrekcję kopalni oraz przedstawicieli związków zawodowych 3 listopada. Premię otrzymają pracownicy kopalni Sośnica zatrudnieni na dzień 30 sierpnia. Zostanie ona obliczona jako iloczyn sumy od 1 stycznia do 30 września dniówek przepracowanych, dniówek urlopowych, dniówek zasiłku chorobowego z powodu wypadku w pracy oraz dniówek świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia powypadkowego.

W przypadku pracowników zatrudnionych pod ziemią kwota premii za dniówkę wyniesie 13,7 zł; pracownicy zatrudnieni w zakładzie mechanicznej przeróbki węgla, pracownicy wykonujący prace remontowo-konserwacyjne na terenie lub na rzecz zakładu mechanicznej przeróbki węgla oraz pracownicy wykonujący prace remontowo-konserwacyjne na powierzchni na rzecz oddziałów dołowych kopalni otrzymają 11,2 zł/dn; a pozostali pracownicy zatrudnieni na powierzchni – 8,9 zł/dn.

Premia na konta pracowników trafi wraz z wypłatą wrześniowego wynagrodzenia, czyli 10 listopada.

Przypomnijmy, że we wrześniu pracownicy kopalni otrzymali analogiczną premię za okres od stycznia do końca lipca br. (szczegóły można znaleźć tutaj), natomiast w październiku za okres od stycznia do końca sierpnia br. (o tym czym pisaliśmy tutaj). Biorąc pod uwagę wysokość stawek oraz długość okresu rozliczeniowego listopadowa premia będzie wyższa od poprzednich wypłat. Jak przekazali związkowcy pełna kwota premii dla poszczególnych grup będzie wynosiła 2575 zł brutto, 2105 zł brutto oraz 1670zł brutto.

Kopalnia Sośnica znajduje się w Gliwicach. Zakład należy do Polskiej Grupy Górniczej i zatrudnia ok. 1850 osób.

źródło: nettg.pl, autor: JM

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056