Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polskiej Grupie Górniczej w 2022 roku wyniosło 10 744 zł brutto. A jak wyglądało wynagrodzenie w poszczególnych grupach zawodowych?

Odpowiedź na to pytanie daje Sprawozdanie zarządu z działalności PGG w 2022 roku. W minionym roku przeciętne wynagrodzenie brutto w spółce w 2022 roku wyniosło 10 744 zł miesięcznie, podczas gdy rok wcześniej było to 8 058 zł.

Najwyższe uposażenie otrzymywali pracownicy inżynieryjno-techniczni pod ziemią 13 834 zł (rok wcześniej – 10 901 zł), następnie robotnicy pod ziemią – 10 796 zł (w 2021 roku – 7 983 zł), pracownicy inżynieryjno-techniczni na powierzchni – 9 955 zł (w 2021 roku – 7 629 zł) oraz robotnicy na powierzchni 8 319 zł (w 2021 roku – 6 081 zł). Wszystkie te kwoty są brutto.

Przypomnijmy, że jeśli chodzi o ten rok, to tegoroczna wysokość podwyżki została ustalona w porozumieniu zawartym w lutym br. Ustalono wtedy, że płace w 2023 roku wzrosną w PGG o 15,4 proc., co oznacza wzrost średniego wynagrodzenia do 12 107 zł brutto.

Jeśli chodzi o wysokość podwyżek w 2024 roku, to pod koniec roku organizacje związkowe powinny rozpocząć negocjacje z zarządem spółki w tej sprawie.

Polska Grupa Górnicza to największa polska spółka węgla. W jej skład wchodzi siedem kopalń: KWK ROW (w jej skład wchodzą ruchy: Chwałowice, Jankowice, Marcel, Rydułtowy), KWK Ruda (ruch Bielszowice i Halemba), KWK Piast-Ziemowit (ruch Piast i Ziemowit), KWK Bolesław Śmiały, KWK Sośnica, KWK Staszic-Wujek (ruch Murcki-Staszic i Wujek) oraz KWK Mysłowice-Wesoła, a na koniec 2022 roku spółka zatrudniała łącznie 36 800 osób.

źródło: nettg.pl. autor: JM

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056