portfel ARCOd 1 stycznia 2023 roku, wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, wzrośnie również wysokość ekwiwalentu za posiłek profilaktyczny (tzw. flapsy), który otrzymują pracownicy Polskiej Grupy Górniczej. Kolejnej podwyżki górnicy mogą spodziewać się w lipcu.

Wraz z początkiem roku wzrośnie minimalne wynagrodzenie – z 3010 zł brutto do 3490 zł brutto. Dla pracowników PGG oznacza to wzrost wartości wypłacanego ekwiwalentu za posiłek profilaktyczny, który zgodnie z zawartym wcześniej porozumieniem płacowym jest indeksowany w oparciu o wysokość minimalnego wynagrodzenia.

W przypadku pracowników dołowych zatrudnionych w PGG wartość posiłku regeneracyjnego wynosi 1,2 proc. minimalnego wynagrodzenia. Biorąc pod uwagę obecną wysokość minimalnego wynagrodzenia, które wynosi 3010 zł brutto dzienna stawka flapsów wynosi 36,12 zł. Od początku przyszłego roku wypłata za każdą dniówkę wzrośnie do 41,88 zł. Co ważne, kiedy świadczenie przysługuje na podstawie ministerialnego rozporządzenia nie jest ono opodatkowane.

W przypadku pozostałej grupy pracowników (chodzi tutaj o pracowników zakładów przeróbki węgla oraz pozostałych pracowników powierzchni), której flapsy przysługują na podstawie rozporządzenia, ten przelicznik wynosi 1,08 proc. Obecnie daje to 32,5 zł, a od początku roku – wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia – będzie to 37,69 zł.

Od października br. wypłatą posiłku regeneracyjnego objęci zostali również pracownicy administracji. W ich przypadku stawka została ustalona na 0,6 proc. minimalnego wynagrodzenia. Obecnie jest to 18,06 zł, a wraz z początkiem roku dzienna stawka wzrośnie do 20,94 zł. Jako że pracownicy administracji zostali objęci wypłatą flapsów na mocy porozumienia płacowego, to jest to kwota brutto, które przy wypłacie jest pomniejszana o podatek.

Kolejnej podwyżki flapsów, choć już nie takiej dużej, pracownicy PGG mogą się spodziewać w lipcu przyszłego roku. Od 1 lipca 2023 roku wynagrodzenie minimalne ma wzrosnąć z 3490 zł do 3600 zł brutto.

PGG jest największą spółką węglową w Polsce i zatrudnia ok. 35 tys. osób.

źródło: nettg.pl, autor: JM, fot.: Andrzej Bęben/ARC

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056