podsadzkownia 1 kajW kopalni Mysłowice-Wesoła (Polska Grupa Górnicza) uruchomiono najnowocześniejszą w polskim górnictwie węglowym podsadzkownię. Inwestycja służy do prowadzenia profilaktyki zagrożeń: pożarowego oraz metanowego. Ma wpływ na ochronę środowiska.

Obiekt został wykonany na bazie istniejącej już podsadzkowni, wybudowanej w 1976 r. Przed pięciu laty pojawił się pomysł, aby wrócić do starej inwestycji. W 2020 r., po zakończeniu etapu projektowego, rozpoczęły się roboty budowlane. Trwały dwa lata. Dziś podsadzkownia pracuje pełną parą. Doskonale służy zwalczaniu zagrożenia pożarowego i metanowego w eksploatowanych bądź wyeksploatowanych, a zarazem zbędnych już wyrobiskach, czyli ich izolacji.

Do obsługi procesu podsadzania potrzebnych jest minimum trzech pracowników. Wydajność całej instalacji to ok. 600 m sześciennych mieszaniny podsadzkowej na godzinę dodaje. W trwającym ok. godziny procesie wykonywania jednego tylko korka podsadzkowego zużywa się ok. 500 m sześc. mieszanki wodno-piaskowej, czyli ok. 900 t piasku.

Przyczyną powstawania pożarów endogenicznych jest samozapalenie węgla, czyli powstanie ognia bez zetknięcia się materiału palnego z płomieniem.

Pożary endogeniczne w kopalniach węgla są następstwem utleniania się węgla w sprzyjających warunkach. Węgiel utlenia się w temperaturze powietrza kopalnianego co w warunkach słabego chłodzenia powoduje wzrost temperatury. Powyżej temperatury 60 st. C szybkość utleniania znacznie wzrasta. W miarę dalszego wzrostu temperatury węgiel odgazowuje się, wydzielają się węglowodory o charakterystycznym zapachu nafty. Równocześnie pojawia się tlenek węgla. Gdy temperatura nagrzewającego się węgla przekroczy temperaturę zapłonu, wówczas następuje samozapłon. Pożary egzogeniczne powstają one najczęściej wskutek wadliwej instalacji maszyn i urządzeń lub nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa ogólnego i bezpieczeństwa pożarowego w codziennej pracy górniczej.

Zarówno pożary egzo- jak i endogeniczne przynoszą straty w postaci ograniczenia wydobycia lub wstrzymania postępu robót przygotowawczych. Dlatego, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo powstania takiego zjawiska, należy podjąć wyprzedzająco wszelkie możliwe działania profilaktyczne. Inwestycja na Wesołej służy właśnie do prowadzenia profilaktyki zagrożeń pożarowych a także metanowego.

Podsadzanie powoduje również mniejsze osiadanie powierzchni terenu, pod którymi prowadzona jest lub była eksploatacja węgla.

Przypomnieć warto, że dokładnie rok temu, w bliskim sąsiedztwie podsadzkowni, ruszyła równie istotna, zwłaszcza z punktu widzenia ochrony środowiska, inwestycja górnicza służąca doszczelnianiu zrobów w ścianach eksploatacyjnych oraz izolacji lub likwidacji wyrobisk.

źródło: nettg.pl, autor: KAJ, fot.: Kajetan Berezowski

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056