To rozwiązanie, które pozwoli obronić pracowników przed inflacją i innymi czynnikami będącymi skutkiem wojny na Ukrainie – powiedział wiceminister aktywów państwowych Piotr Pyzik po zakończeniu rozmów płacowych w Polskiej Grupie Górniczej. W środę (15 lutego) w największej górniczej spółce podpisano porozumienie zgodnie, z którym w tym roku średnia wynagrodzenie w tym roku wzrośnie do 12 107 zł brutto.

W rozmowach płacowych, które rozpoczęły się w PGG o godz. 11, oprócz przedstawicieli strony związkowej oraz zarządu spółki uczestniczył również Piotr Pyzik, wiceminister aktywów państwowych i pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego. Spotkanie zakończyło się podpisaniem porozumienia. Zgodnie z jego zapisami średniówka za ubiegły rok została powiększona o wypłacone w minionym roku jednorazowe dodatki inflacyjne do wysokości 10 492 zł brutto (wcześniej było to 9060 zł brutto). Po podwyżce w wysokości 15,4 proc. średnie wynagrodzenie w PGG w tym roku wzrośnie do 12 107 zł brutto.

- Spotkanie zarządu PGG z reprezentatywnymi związkami zawodowymi zakończyło się sukcesem. Mówimy tu rozwiązaniach, które nie tylko pozwolą na to, żeby obronić pracowników przed inflacją i innymi czynnikami będącymi skutkiem wojny na Ukrainie. Patrząc z naszej perspektywy jest to zabezpieczenie przyszłości przemysłu wydobywczego, w tej lwiej części, jaką jest PGG - skomentował zawarcie porozumienia Piotr Pyzik, wiceminister aktywów państwowych.

Jak przypomniał w środę rano analogiczne porozumienie zostało podpisane w Węglokoksie Kraj. Natomiast popołudniu taka sama umowa ma zostać zawarta w Tauronie Wydobycie.

- We wszystkich trzech firmach, które są przedmiotem procesów wspomagających wynikających z umowy społecznej, ta średniówka różniła się nieznacznie. Teraz dla wszystkich ta kwota bazowa będzie taka sama i wyniesie 10 492 zł. Biorąc pod uwagę, że podwyżki wyniosą 15,4 proc., czyli wskaźnik inflacji plus jeden procent, co wynika z umowy społecznej, to po podwyżce średniówki będą wynosiły 12 107 zł – wskazał wiceminister aktywów państwowych.

- Warunkiem wejścia tych umów w życie – zarówno w Węglokoksie Kraj, tutaj w PGG oraz w Tauronie Wydobycie - jest przygotowanie planów operacyjnych, które muszę zatwierdzić. Mam obietnicę, że w ciągu dwóch-trzech tygodni te plany powinny do mnie trafić, więc myślę że do miesiąca ta kwestia powinna zostać rozwiązana Chodzi tutaj o dopełnienie zasad prawnych – dodał Pyzik.

źródło: nettg.pl, autor: JM

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056