W poniedziałek (27 lutego) podczas spotkania przedstawicieli związków zawodowych z zarządem Polskiej Grupy Górniczej ma zostać podjęta decyzja w sprawie rozdysponowania środków, które pracownicy mają otrzymać w pierwszym półroczu br. w ramach wynegocjowanych podwyżek. Wg wstępnych ustaleń mają to być trzy jednorazowe dodatki.

Wysokość podwyżek została ustalona w minionym tygodniu. Średnie wynagrodzenia po podwyżce w PGG (oraz dwóch pozostałych spółkach objętych umową społeczną – Tauronie Wydobycie i Węglokoksie Kraj) wyniesie 12 107 zł brutto.

W PGG w comiesięcznych wypłatach wynagrodzeń podwyżki zostaną jednak ujęte dopiero od 1 lipca br., czyli od momentu, kiedy zostanie wprowadzony jednolity system wynagradzania w spółce. Natomiast do tego czasu pracownicy mają otrzymać wyrównanie w postaci innych dodatków do wynagrodzeń, bo jak argumentowali przedstawiciele strony związkowej, do czasu wprowadzenia jednolitego systemu wynagradzania w spółce, nie mogą zostać zwiększone stałe elementy wynagrodzenia.

W jaki sposób zostaną rozdysponowane środki w pierwszym półroczu? W środę (22 lutego) miało miejsce spotkanie w tej sprawie przedstawicieli zarządu spółki oraz tzw. Pomocniczego Komitetu Sterujący (skupiającego przedstawicieli pięciu największych związków w spółce - Solidarności, Związku Zawodowego Górników w Polsce, Związku Kadra Górnictwo, związku Sierpień 80 oraz Związku Zawodowego Pracowników Dołowych).

Wg wstępnych ustaleń podwyżki w pierwszym półroczu miałaby zostać wypłacone w formie trzech dodatków - w marcu, maju i lipcu, a ich wysokość miałaby wynieść 2700 zł w przypadku pracowników dołowych (odpowiednio mniej dla pozostałych grup). Ostateczna decyzja w tej sprawie ma jednak zapaść w poniedziałek podczas spotkania przedstawicieli wszystkich 13 związków zawodowych działających w PGG z zarządem spółki.

źródło: nettg.pl, autor: JM

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056