W poniedziałek (27 lutego) przedstawiciele związków zawodowych działających w Polskiej Grupie Górniczej oraz przedstawiciele zarządu spółki podpisali porozumienie dotyczące trzech jednorazowych świadczeń. Najwięcej – 2670 zł brutto – dostaną pracownicy zatrudnieni pod ziemią.

Przypomnijmy, że wysokość podwyżek w PGG została ustalona w połowie lutego. Średnie wynagrodzenia po podwyżce w PGG wyniesie 12 107 zł brutto. Podwyżka obowiązuje od początku br., jednak w comiesięcznych wypłatach wynagrodzeń podwyżki zostaną ujęte dopiero od 1 lipca br., czyli od momentu, kiedy zostanie wprowadzony jednolity system wynagradzania w spółce. Natomiast do tego czasu pracownicy otrzymają wyrównanie w postaci jednorazowych dodatków dodatków.

Poniedziałkowe porozumienie ustala wysokość podwyżek i termin ich wypłaty. Jednorazówki będę trzy i zostaną wypłacone 10 marca, 10 maja i 10 lipca.

Jak wynika z porozumienia najwięcej otrzymają pracownicy zatrudnieni pod ziemią – 2670 zł brutto. Pracownicy zatrudnieni w zakładach mechanicznej przeróbki węgla, w Zakładzie Informatyki i Telekomunikacji, w Zakładzie Remontowo-Produkcyjnym, Zakładzie Elektrociepłownie z wyjątkiem pracowników zatrudnionych w tych zakładach na stanowiskach administracyjnych, a także pracownicy wykonujący prace remontowo-konserwacyjne na terenie lub na rzecz zakładu mechanicznej przeróbki węgla oraz pracownicy wykonujący prace remontowo-konserwacyjne na powierzchni na rzecz oddziałów dołowych kopalni dostaną 2170 zł brutto. Pozostali pracownicy na powierzchni otrzymają 1670 zł brutto.

Kwoty jednorazowe będą wliczane do podstaw wymiaru, od których wyliczone będą: nagroda z okazji Dnia Górnika i dodatkowa nagroda roczna tzw. 14-ta pensja.

źródło: nettg.pl, autor: JM

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056