banknoty7 kkWraz z końcem kwietnia w poszczególnych kopalniach Polskiej Grupy Górniczej zawarto porozumienia dotyczące podwyżek składowych wynagrodzenia. Dzięki temu wzrost wynagrodzeń w  zakładach spółki ma być jednakowy.

Przypomnijmy, że pod koniec marca przedstawiciele związków zawodowych i zarząd PGG zawarły porozumienie zgodnie z którym od początku kwietnia o 30 zł za dniówkę wrosną stawki osobistego zaszeregowania dla wszystkich pracowników PGG. Podniesienie stawek, to realizacja porozumienia płacowego z lutego br., które zakłada przeciętny wzrost wynagrodzeń w tym roku o 15,4 proc., co oznacza wzrost średniego wynagrodzenia z 10 492 zł brutto do 12 107 zł brutto.

Początkowo ustalono, że podwyżki mają zostać uwzględnione w comiesięcznych wynagrodzeniach od 1 lipca, czyli wraz z wraz z wejściem w życie nowego ujednoliconego systemu wynagradzania w spółce, ale nowego systemu nie udało się wprowadzić - stąd strony zdecydowały się na porozumienie dotyczące wzrostu stawek zaszeregowania.

Jak wskazali jednak związkowcy podniesienie samych stawek nie pozwoli na porównywalny wzrost wynagrodzeń w poszczególnych kopalniach. To miały regulować porozumienia na poziomie tych kopalń.

- To praca na najbliższe dni, z którą będzie musiał się uporać zarząd, a pewnie na końcu będą musiały się spotkać w poszczególnych kopalniach organizacje związkowe i dyrekcje – wskazał na początku kwietnia Bogusław Hutek, przewodniczący Solidarności w PGG i szef całej górniczej S.

Jak przekazał związkowiec porozumienia na poszczególnych kopalniach zostały już zawarte, co otwiera drogę do wypłaty wyższych wynagrodzeń, które na konta pracowników wpłyną 10 maja.

- W ten sposób uregulowane zostało włączenie do wynagrodzeń wyższych stawek osobistego zaszeregowania. W przypadku, gdyby po przeliczeniu wynagrodzeń pojawiły się jednak jeszcze jakieś nieścisłości, to będą one później korygowane – zaznaczył Hutek.

źródło: nettg.pl, autor: JM, fot.: Krystian Krawczyk

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056