Związkowe

Upominki  świąteczne będą wydawane

w biurze związku od 11.12.2023 r.

paczki2023

Drezno 2023

BN 2022

dzieńkobiet2023

PACZKI 2022

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056