BanerENPZZ „KADRA" przyłączy się w dniu 14 listopada do europejskiego protestu związków zawodowych przeciw polityce oszczędności rządów kosztem społeczeństw. Jednym z organizatorów pikiety jest Forum Związków Zawodowych. Pikieta odbędzie się w godz. 10.00-13.00 pod Ministerstwem Gospodarki, ul. Wspólna 2/4. Działania związków zawodowych mają pokazać, że pracownicy w całej Europie uważają, iż nie da się wyjść z kryzysu kosztem stałego ograniczania praw pracowniczych i likwidacji zabezpieczeń socjalnych pogłębiających nierówności społeczne.

 

Więcej...>>

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056