pikieta14 listopada 2012 r. pod Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej  miała miejsce pikieta związkowców z okazji Europejskiego Dnia Akcji i Solidarności Związków Zawodowych. W manifestacji udział wzięło ok. 1000 osób, w tym ponad 700 to członkowie FZZ. Akcja organizowana była razem z OPZZ. 14 listopada został ogłoszony przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych EuropejskimDniem Akcji i Solidarności Na Rzecz Zatrudnienia i Europejskiej Solidarności Przeciwko Zaciskaniu Pasa. W tym dniu akcje protestacyjne odbyły się w większości krajów europejskich, w tym także w Polsce. Ponad tysiąc związkowców reprezentujących dwie krajowe centrale związkowe - Forum Związków Zawodowych i OPZZ manifestowało swoje niezadowolenie z  polityki rządu przed siedzibą resortu pracy w Warszawie.

 

Więcej...>>

ZWIĄZEK ZAWODOWY "KADRA"
KWK "CHWAŁOWICE" W RYBNIKU

ul. Przewozowa 4, 44-206 Rybnik
KRS: 0000000306
NIP: 642-256-54-66
REGON: 273939056